ข่าวสาร

ผสานพลัง 5 หน่วยงาน สนับสนุนการวิจัยและประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ในระยะพัฒนานวัตกรรมในประเทศไทย

โดย HITAP
มูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program Foundation: HITAP Foundation) ร่วมกับสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ซอว์สวีฮก มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (Saw Swee Hock School of Public Health, National University of Singapore) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “วิจัยไม่สูญเปล่า: พัฒนานวัตกรรมสุขภาพอย่างไรให้คุ้มค่า”
Read more

HITAP จับมือพันธมิตร ม.สิงคโปร์ MOU ร่วมกับ ‘สกสว.-TCELS-สปสช.’ ทำ early HTA วิจัยระบบสุขภาพแขนงใหม่ เพิ่มโอกาสพัฒนานวัตกรรมสำเร็จ

โดย The Coverage
HITAP จับมือพันธมิตร ม.สิงคโปร์ MOU ร่วมกับ ‘สกสว.-TCELS-สปสช.’ ทำ early HTA วิจัยระบบสุขภาพแขนงใหม่ เพิ่มโอกาสพัฒนานวัตกรรมสำเร็จ
Read more

การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ในระยะพัฒนานวัตกรรมเพื่อการ ผลิตวัคซีนโควิด-19

โดย Yot Teerawattananon , Christopher Painter , Kalipso Chalkidou และ Hannah Clapham
As the COVID-19 pandemic continues to unfold, it has become increasingly accepted that day-to-day life will not return to anything close to normality until a vaccine or effective treatment is available and widely accessible.
Read more

การใช้ Early Health Economic Modeling เพื่อการพัฒนานวัตกรรม ทางการแพทย์:ถุงเท้าหุ่นยนต์แบบนิ่มในผู้ป่วยหลังเกิดโรคหลอดเลือด สมองในสิงคโปร์

โดย Yot Teerawattananon , Yi Wang , Fan-Zhe Low , Hwa-Sen Lai, Jeong-Hoon Lim และ Chen-Hua Yeow
Based on a real-world collaboration with innovators in applying early health economic modeling, we aimed to offer practical steps that health technology assessment (HTA) researchers and innovators can follow and promote the usage of early HTA among research and development (R&D) communities.
Read more

ทำความรู้จัก Early HTA การประเมินที่จะทำให้งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมไม่สูญเปล่า

โดย HITAP
โดยทั่วไปการทำ HTA หรือ การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพนั้น จะถูกดำเนินการเพื่อนำข้อมูลและผลจากการประเมินให้ทางรัฐบาลใช้ประกอบการตัดสินใจด้านสิทธิประโยชน์
Read more